Day: January 1, 2018

Còn Maria thì ghi nhớ tất cả những việc đó và suy niệm trong lòng

Thứ Hai, LỄ MẸ THIÊN CHÚA – 01/01/18 BÀI ĐỌC I:  Ds 6, 22-27 “Họ sẽ kêu cầu danh Ta trên con cái Israel và Ta sẽ chúc lành cho chúng”. Trích sách Dân Số. Chúa phán cùng Môsê rằng: “Hãy nói với Aaron và con cái nó rằng: Các ngươi hãy chúc lành cho…