June 10, 2023
Hành hương Thánh địa Israel
2-13/10/2018
 
A-           Chủ đề hành hương :
Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh,
nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra”.
(Mt 4,4// Đnl 8,3)
B-           Các linh mục đồng hành :
·                     Cha Perter LÊ Thanh Quang   
                      (peterlequang@hotmail.com  phone 479 431 9259)
·                     Cha Joseph NGUYỄN Ngọc Dũng
·                     Cha Stephen Trần Quang Huy
 
C-           Chương trình cụ thể tại Thánh Địa (12 ngày / 11 đêm)
 
Các anh chị em bên Mỹ phải mua vé đi ngày 30/09/2018 và vé về ngày 13/10/2018.
 
Thứ 3, ngày 2/10/2018
·                     Cha Dũng và anh hướng dẫn viên đón chúng ta tại phi trường Tel-Aviv (Ben Gurion), Israel.
·                     Sau đó mọi người đi xe autocar vào trọ trong sa mạc Neguev.
·                     Thánh lễnghĩ đêm trong sa mạc.
Hotel : Kibbutz Mashabei Sade D.N. Halutza 85510 on Route 40
(Beer Sheva-Mitzpe Ramon-Eilat), Tel: 08 6565134/6
Thứ 4, ngày 3/10/2018: học hỏi về linh đạo của sa mạc.
·         Đi vào sa mạc, đi bộ tới suối Ein-Avdat, thăm Tel Bersheva giếng thề của Abraham. Ăn trưa trong sa mạc.
·         Sau giờ trưa, tiếp tục đi về Avdat, nơi có pháo đài của người Nabatean (giống dân chuyên sống trong hoang mạc) được xây dựng vào thế kỷ thứ II trước Chúa giáng sinh. Người Rôma và Hy lạp cũng xử dụng pháo đài này trước CGS và sau CGS để kiểm soát tất cả những sinh hoạt quân sự và thương mại quốc tế ngang qua vùng này, nhất là tuyến thương mại từ Petra tới Bờ biển Địa Trung Hải.
·         Thánh lễ tại nơi đâyChầu Thánh Thể trong sa mạc. – Ăn tối và nghĩ đêm dưới lều trong sa mạc.
 
Thứ 5, ngày 4/10/2018:
·                     Lên đường đi về phía một hình thái sa mạc khác gọi là sa mạc Giu-đê, thánh lễ giữa sa mạc.
·                     Tiếp tục đi dọc biển chết về phía óc đảo Ein Guedi, nơi mà sách diễm tình ca có nhắc tới (Dc 1,14), cũng là nơi vua David trốn khi chạy trốn cuộc truy đuổi của vua Sao-lê (1S 24,1-23).
·                     Tắm biển chết và ăn trưa.
·                     Thăm làng cổ Qumran được người Essenian thành lập, đối diện với các hang động nơi người ta khám phá ra các cảo bản kinh thánh. Ăn tối và nghĩ đêm tại Giê-ri-khô.
Hotel :  111 Bisan St, Jericho, Palestine, Tel 02-2321255
Thứ 6, ngày 5/10/2018:
·                     Thăm óc đảo Giê-ri-khô : núi cám dỗ (Lc 4,1-13); con đường cổ từ Giê-ri-khô về Giê-ru-sa-lem mà CGS nói trong dụ ngôn người Sa-ma-ri-ta-nô nhân hậu (Lc 10, 29-37); CGS chữa người mù khi Người đi qua thành này về Giê-ru-sa-lem (Lc 18, 35-43) ; CGS gặp Gia-kêu trên cây sung (Lc 19, 1-10).
·                     Thánh lễ tại nguyện đường Thánh Tâm làng Giê-ri-khô.
·                     Thăm sông Gio-đan, nơi CGS chịu phép rửa (Qaser El Yahud) Nghi thức lập lại lời hứa khi chịu phép rửa và tuyên xưng đức tin – Cơm trưa tại Giê-ri-khô.
·                     Lên đường đi về phía Sa-ma-ri-a, dừng chân ở giếng Gia-cóp.
·                     Cơm tối và nghĩ đêm tại biển hồ Ti-bê-ri-a.
 
Thứ 7, ngày 6/10/2018:
·                     Thăm viếng những nơi chính quanh biển hồ Ga-li-lê-a : Núi Bát Phúc ; Tabgha và nguyện đường Hóa bánh ra nhiều.    Thánh lễ tại Dalmanuta, Tabga, bên bờ hồ.    Cơm trưa.
·                     Thăm nguyện đường nơi CGS trao quyền tối thượng cho Phê-rô ; thành Ca-pha-na-um ; đi tàu băng qua biển hồ.     -Cơm tối, và nghĩ đêm tại Ti-bê-ri-a.
 
Chúa Nhật, ngày 7/10/2018:
·                     Thăm cao nguyên Gô-lan, vùng Xê-da-rê Phi-lip-phê, cội nguồn sông Gio-đan.
·                     Thăm thành Na-da-reth, hang truyền tin, thánh lễ trong vương cung thánh đường Truyền Tin, Hội đường Na-da-reth, giếng Đức Mẹ, thăm chợ trời Na-da-reth.
·                     Cơm tối và nghĩ đêm tại Na-da-reth.
Hotel Rimonim Hamaayan, Nazareth Hagalil street 6026, Tel +972 – 4 – 6500000
 
Thứ 2, ngày 8/10/2018:
·                     Thăm và thánh lễ tại Cana và nghi thức tái lập lại lời kết ước hôn nhân.
·                     Thăm núi Tabor và vương cung thánh đường Chúa Biến Hình.
·                     Cơm trưa
·                     Lên núi Cát-Minh thăm nguyện đường Sao Biển và học hỏi về sứ điệp và sứ mạng của ngôn sứ Ê-li-a. Thăm miền duyên hải Xê-dza-rê.
·                     Cơm tối và nghĩ đêm tại Na-da-reth.
 
Thứ 3, ngày 9/10/2018:
·                     Lên đường về vùng Bê-lem.
·                     Được 2 giờ tự do mua đồ kỷ niệm giúp các ki-tô hữu tại Bê-lem.
·                     Cơm trưa
·                     Thăm vương cung thánh đường Giáng Sinh và thánh lễ tại một trong những hang động trong cánh đồng mục đồng.
·                     Cơm tối và nghĩ đêm tại Bê-lem.
Hotel Sahara , Shepherds’ Field Street, Beit Sahour Palestine, Tel- 02-2772428
 
Thứ 4, ngày 10/10/2018:
·                     Lên đường đi về Ein Karem, thăm gia đình Gia-ca-ria, Ê-li-da-bet và Gio-an Tẩy giả : thăm nguyện đường Thăm Viếng và nguyện đường nơi kỷ niệm Gio-an Tẩy giả sinh ra.
·                     Cơm trưa
·                     Thăm vùng đồi núi Si-on : Thăm sân đền thờ Giê-ru-sa-lem ; Vương cung thánh đường Đức Mẹ Ngủ, Nhà Tiệc Ly, nguyện đường nơi Phê-rô chối Chúa ; Bức tường than khóc. Lễ tại nhà tiệc ly.
·                     Cơm tối và nghĩ đêm tại Bê-lem.
 
Thứ 5, ngày 11/10/2018:
·                     Thăm những nơi chính trên núi Cây Dầu : Nguyện đường kỷ niệm nơi CGS dạy Kinh Lạy Cha cho các môn đệ ; nơi CGS khóc thương thành Giê-ru-sa-lem ; Vườn Cây Dầu ; Vương cung thánh đường Giệt-sê-ma-ni và thánh lễ tại đây.
·                     Cơm trưa
·                     Thăm vương cung thánh đường Mồ Thánh Chúa, suy niệm về huyền nhiệm khổ nạn và phục sinh của Người.
·                     Cơm tối, và sau giờ cơm tối, khoảng 20g, MỘT GIỜ CANH THỨC VỚI CHÚA TRONG VƯỜN CÂY DẦU.      Nghĩ đêm tại Giê-ru-sa-lem
Hotel : 14 Argon Street, 94190 JérusalemTel. 00972-2-6258529 / 6222087
 
Thứ 6, ngày 12/10/2018:
·                     Sáng sớm, đi đường Thánh Giá, thánh lễ tại Mồ Thánh ;
·                     Thăm nguyện đường Thánh Anna, hồ Bê-tét-đa.
·                     Cơm trưa.   Thăm và cầu nguyện tại Trường Thánh Kinh và Khảo Cổ Pháp tại Giê-ru-sa-lem. Mua sắm ngày sau cùng.
·                     Cơm tối và nghĩ đêm tại Giê-ru-sa-lem.
 
Thứ 7, ngày 13/10/2018:
Ra phi trường chuẩn bị lên đường trở về.
 
 
 
 
 
ĐƠN GHI DANH
Xin vui lòng đọc kỹ trước khi điền đơn này
 
Khởi hành từ phi trường  ……………………..………………………………………      , USA
$3,500.00  từ Chúa nhật 30 tháng 9 đến khi trở về Thứ Bảy, ngày 13 tháng 10, 2018
 
Họ và Tên  (First & last name on Passport) …………………………………… …………………………………………………    
 
Passport Số:…………………………                                EXP. DATE Ngày Hết Hạn…………………
 
DATE OF BIRTH NgàySinh:……………….                   Giới Tính:       … ….   Nam/ Male       … …. Nữ /female
 Citizenship:  USA
Địa Chỉ hiện tại / Address: ………………………………………………………………………………………..
ĐiệnThoại/ phone: ………………………………………                  Email:……………………………………………..
Tìnhtrạngsứckhỏe:  ……… Bình thường ……. Bệnh          Phone Khẩn Cấp: ………………………………
 
Vui lòng chọn:     2 người 1 phòng (double room) ___      ;  hoặc   ___   single room / 1 người  thêm 490 usd
Vui lòng ghi danh người ngủ chung với mình:  …..
Có muốn mua Bảo hiểm Insurance:      ____   
Đồ ăn đặc biệt:      ____
____     photocopy Passport        
      ____   $2,000.00   check payable to: HUYEN NGUYEN (for Israel Pilgrimage),  8908 LAKESIDE Way, Fort Smith,  AR  72903,  để lấy vé máy bay trước 31 tháng 1, 2018.
$1,500.00 USD CÒN LẠI XIN GỞI TRẢ TRƯỚC 30 tháng 5, 2018.
HỦY BỎ CHUYẾN ĐI SAU 30 tháng 6 2018, MỖI NGƯỜI BỊ MẤT HOÀN TOÀN TIỀN
Vì vé máy bay không trả lại được và tiền hotel và Bus đều phải trả trước.
 
I. Giá $3,500 usd bao gồm những khoản sau đây :  vé máy bay, XE BUS loại lớn tiện nghi và có máy lạnh, Những nơi trọ khách sạn,  Giá phòng theo quy chế hai người một phòng, Ăn uống ngày 3 bữa, Tiền vé vào cửa thăm các nơi quy định trong chương trình,  Tiền trả cho một hướng dẫn viên, TIỀN TIP.
 
II. Những điều cần mang theo :
1.    Passport Mỹ (xem lại passport còn date quá 6 tháng không, nếu không phải lo xin passport mới) không cần xin visa.
2.    Passport Vietnam phải lo xin visa ngay từ bây giờ.
3.    Kính mát nếu ai bị đau mắt vì sợ nắng.
4.    Xách đeo lưng nhỏ (sac à dos) : để mang theo người mỗi ngày, trong đó luôn phải có cuốn kinh thánh Cựu-Tân Ước khổ nhỏ, sổ tay hành hương, mũ đội chóng nắng, sổ tay ghi notes và cây bút, chai nước nhỏ.
5.    Một đôi giầy đi bộ (walk-shoe, tennis-shoe) để đi trong sa mạc và trong thành cổ Giê-ru-sa-lem.
6.    Quần áo tắm để tắm biển chết.
7.    Nút nhét tai khi ngủ cho những ai không chịu nỗi tiếng ngáy của người ngủ cùng phòng.
8.    Nhớ mang theo thuốc cá nhân cho mình.
9.    Nhớ mang theo tiền lẻ để bỏ quả nhà thờ ở mỗi thánh lễ và mua sắm cho tiện. Đa số các tiệm nhận trực tiếp dollar.
10.  Nhớ ăn mặc đừng hở hang, phụ nữ lẫn nam giới tránh mặc quần short và váy cao quá đầu gối.
11.  Thời tiết tháng 10, không lạnh lắm cũng không nóng. Mang ngừa áo mưa mỏng nhỏ và nhẹ là đủ rồi. Mang một áo chóng lạnh mỏng cho những ai không sợ lạnh, và dày cho những ai chịu lạnh kém.
12.  Chúng ta có một đêm ngủ dưới lều, tất cả hành lý lớn nặng để lại trong xe bus, chỉ mang vào lều quần áo nhẹ để ngủ mà thôi, vào áo ấm chống lạnh sa mạc về đêm.
13.  Ai có ý muốn quay phim chụp hình làm kỷ niệm thì nên chuẩn bị máy.
§