Day: December 1, 2017

Hành hương Thánh địa Israel 2018

Hành hương Thánh địa Israel 2-13/10/2018   A-           Chủ đề hành hương : “Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra”. (Mt 4,4// Đnl 8,3) B-           Các linh mục đồng hành : ·                     Cha Perter LÊ Thanh Quang                       …