Month: December 2017

3-12 Khánh Thành Trung Tâm Hành Hương Ba Giồng

Giáo xứ Ba Giồng là vùng đất ươm mầm đức tin, vì nơi mảnh đất này đã thấm đẫm những giọt máu của cha thánh Phêrô Nguyễn Văn Lựu và những anh hùng chịu chết vì đức tin. Trong thời kỳ bắt đạo, Giáo xứ Ba Giồng đã trải qua biết bao cảnh thăng trầm:…

Hành hương Thánh địa Israel 2018

Hành hương Thánh địa Israel 2-13/10/2018   A-           Chủ đề hành hương : “Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra”. (Mt 4,4// Đnl 8,3) B-           Các linh mục đồng hành : ·                     Cha Perter LÊ Thanh Quang                       …