Bài Giảng Các Thánh

Lm Peter Lê Thanh Quang

12 Tháng 12 ĐỨC MẸ GUADALUPE

100 Năm Đức Mẹ Hiện Ra ở Fatima

Thánh Basiliô Cả và Grêgôriô Nazian

Lm Peter Nguyễn Bá Quốc Linh

5 Tháng 1 THÁNH GIOAN NEUMANN

Lm Giuse Trần Đình Long

Thánh Alphongso 01

Thánh Eymard 02

Thánh Vianney 04

Thánh Laurenso 10

Thánh Clara 11

Thánh Maximilien Kolbe 14

Thánh Batolomeo Tông Đồ 24

Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết

Thánh Augustino

Thánh Monica

Tháng 7

Thánh Maria Madalena 22-7

Thánh Giacobe 25-7

Thánh Matta 29-7

Thánh Inhatio 31-7

Tháng 8

Thánh Đa Minh 8-8

Thánh Benado 20-8

Thánh Pio X Giáo Hoàng 21-8

Thánh Rosa Lima-23-8

Thánh Louis – Thánh Calasanz  25-8

Tháng 9

Thánh Gregorio Cả 3-9

Lễ Sinh Nhật Đức Mẹ 8-9

Thánh Phero Claver 9-9

Thánh Gioan Kim Khẩu 13-9

Lễ Suy Tôn Thánh Giá 14-9

Lễ Mẹ Sầu Bi 15-09

Thánh Cornelio-Cypriano 16-9

Thánh Roberto Berllamino 17-9

Các Thánh Tử Đạo Hàn Quốc 20-9

Thánh Mattheu 21-9

Thánh Pio Năm Dấu 23-9

Thánh Cosma-Thánh Damiano 26-9

Thánh Vinh Sơn Phaolo 27-9

Thánh Vanceslao 28-9

Chân Phước Sopocko 28-9

Lễ Các Tổng Lãnh Thiên Thần 29-9

Thánh Gieronimo 30-9

Tháng 10

Lễ Thiên Thần Bản Mệnh 2-10

 Thánh Theodore 3-10

 Thánh Phanxico Assisi 4-10

♦♦♦

Con Đường Tín Thác

Lm Giuse Trần Đình Long

1.Lời Từ Lòng Thương Xót

2.Cho Con Tựa Nương Nơi Ngài

3.Đoạt Lý Mà Quên Người

4.Cái Vòng Danh Lợi Cong Cong

5.Lòng Chai Dạ Đá

6.Ba Lên Một Xuống

7.Tâm Thần Phân Liệt Hoang Tưởng

8.Tranh Hơn Tranh Thua

9.Con Đường Bỏ Ngõ. Con Đường Tín Thác

10.Sao Cho Họ Nên Một

11.Được Chúc Phúc Hay Bị Nguyền Rủa

12.Cho Những Người Nằm Xuống

13.Ai Làm Chủ Ai

14.Hiệp Nhất Bình An

15.Thay Lời Kết

 Truyện Tích Mân Côi

CHẾT CÒN ĐƯỢC XƯNG TÔI

BỎ LỠ CƠ HỘI 

Truyện tích 22 – Chuỗi hạt Mân Côi với lửa hỏa ngục 

Truyện tích 24- Chuỗi hạt Mân Côi với chàng Công tử quý tộc

100 Truyện Tích Mân Côi: Mẹ Maria Khuyên Đọc Kinh Mân Côi

(Phong Trào Đức Mẹ của các Linh Mục và Gíao Dân – Lm Gobbi)

§

Truyện Thánh Giuse

CÂU CHUYỆN TRÊN XE LỬA

Cứu Trợ Người Nghèo 

CON CHÓ CON CỦA THÁNH GIUSE 

KHI CÔNG NHÂN ĐÌNH CÔNG

NUÔI CHIẾN TRANH 

NGƯỜI KHINH BINH 

CỨU HỎA TAI 

ĐÓNG CÁI THANG 

CÂY GẬY CỨU RỖI 

NGƯỜI COI VƯỜN 1

NGƯỜI COI VƯỜN 2

GỠ MỐI TƠ VÒ 

ĐƯỢC KIỆN 

TRẢ LÃI BA PHÂN

LIỆU LÝ CÔNG VIỆC 

THÂN VỊ THÁNH CẢ GIUSE

NIỀM TIN CHỜ ĐỢI 

HAI CÁI CHẾT 

ÔNG CHỦ GÁNH XIẾC 

TRANG TRẢI NỢ NẦN

§