Day: September 26, 2017

Bài học làm người

+ Xem phim CHICKEN À LA CARTE:   Có những khoảnh khắc làm ta rưng rưng nước mắt khi nhìn thấy những người nghèo khổ, thiếu thốn cả những gì cơ bản nhất. Cái dư thừa của người này, thậm chí với họ chỉ là… rác, nhưng với người nghèo thì có thể là điều…

Hãy cho linh hồn ta ăn

    “Những người đi đày trở về cử hành lễ Vượt Qua ngày 14 tháng thứ nhất. Các Thầy Lê-vi, trăm người như một, đã thanh tẩy mình : Tất cả đều được thanh sạch, nên họ đã sát tế chiên Vượt Qua cho những người đi đày trở về, cho anh em họ…