Day: September 9, 2017

Người bảo họ rằng: “Con Người làm chủ cả ngày Sabbat”.

09/09/2017 Thứ Bảy Tuần XXII Mùa Thường Niên Năm lẻ   BÀI ĐỌC I: Cl 1, 21-23 “Người đã giao hoà anh em, để làm cho anh em nên thánh thiện và tinh tuyền”. Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côlôxê. Anh em thân mến, xưa kia anh em là những kẻ…