Bài Giảng Trận Chiến Thiêng Liêng

LM Peter Lê Thanh Quang

 

images (11)

 

Cuộc chiến giữa Giáo Hội và ma quỷ

Bí mật Fatima

Phân biệt Thần Khí với tà khí

Tình yêu là sứ mệnh của mỗi gia đình

Thương xót như Chúa Cha

Năm Thánh thương xót

Tình yêu Thiên Chúa

 

dvd_video

 

Trận Chiến Thiêng Liêng 1

⇒ Xem  các phần Video

Trận Chiến Thiêng Liêng tiếp theo

 

images (7)

 

Nghe tiếp các bài trận chiến thiêng liêng khác

Nghe các bài giảng khác…

Nghe bài giảng hàng ngày

Nghe Lịch sử Giáo hội

Nghe giáo lý cho người trẻ: youcat

Nghe Thông Điệp Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ

 

edia

Xem sách Trận Chiến Thiêng Liêng