Day: August 7, 2017

Chúa Giêsu giơ tay nắm lấy ông mà nói: “Người hèn tin, tại sao lại nghi ngờ?”

08/08/2017 Thứ Ba Tuần XVIII Mùa Thường Niên Năm lẻ   BÀI ĐỌC I: Ds 12, 1-13 “Môsê không như tiên tri khác; sao các ngươi dám nói xấu ông ta?” Trích sách Dân Số. Trong những ngày ấy, Maria và Aaron nói xấu ông Môsê, vì vợ ông này là người xứ Êthiôpia. Họ nói:…

Người cầm lấy năm chiếc bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ,

07/08/2017 Thứ Hai Tuần XVIII Mùa Thường Niên Năm lẻ BÀI ĐỌC I: Ds 11, 4b-15 “Một mình tôi không mang nổi dân này”. Trích sách Dân Số. Trong những ngày ấy, con cái Israel nói rằng: “Ai sẽ cho chúng tôi thịt ăn? Chúng tôi nhớ lại hồi còn ở Ai-cập, cá thì được…