Day: August 3, 2017

Người ta lựa cá tốt bỏ vào giỏ, còn cá xấu thì ném ra ngoài

03/08/2017 Thứ Năm Tuần XVII Mùa Thường Niên Năm lẻ BÀI ĐỌC I: Xh 40, 14-19. 32-36 (Hr 16-21. 34-38) “Một đám mây che phủ nhà xếp chứng từ, và vinh quang của Chúa tràn ngập nhà xếp”. Trích sách Xuất Hành. Trong những ngày ấy, Môsê thi hành tất cả những điều Chúa đã…