Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Hạnh Tích Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Tác Giả Lm GioaKim Nguyễn Đức Việt Châu

Lời giới thiệu của Lm Hồ Ngọc Thỉnh.

Tháng 1

7.1 THÁNH GIUSE TRẦN VĂN TUÂN 

13.1 THÁNH ĐA MINH PHẠM TRỌNG KHẢM 

13.1 GIUSE PHẠM TRỌNG TẢ 

13.1 THÁNH LUCA PHẠM TRỌNG THÌN 

22.1 THÁNH PHANXICO GIL DE FEDERICH TẾ

22.1 THÁNH MATHEU ANPHONG LEZINIANA ĐẬU 

Tháng 2

2.2 THÁNH GIOAN THÊÔPHAN VÉNARD VEN , Linh Mục 

13.2 PHAOLO LÊ VĂN LỘC Linh Mục 

Tháng 3

11.3 THÁNH ĐA MINH CẨM 

Tháng 4

2.4 THÁNH ĐA MINH VŨ ĐÌNH TƯỚC 

7.4 THÁNH PHÊRÔ NGUYỄN VĂN LỰU , Linh Mục 

27.4 LAURENSO NGUYỄN VĂN HƯỞNG 

28.4 THÁNH GIOAN BAOTIXITA ĐINH VĂN THÀNH 

 28.4 THÁNH PHÊRÔ HIẾU , THẦY GIẢNG

30.4 THÁNH GIUSE TUÂN, Linh Mục 

Tháng 5

1.5 AUGUSTINO SCHOEFFLER ĐÔNG, Linh Mục 

2.5 THÁNH GIUSE NGUYỄN VĂN LỰU, TRÙM HỌ 

9.5 THÁNH ĐỖ QUANG HIỂN 

11.5 THÁNH MATTHÊU LÊ VĂN GẪM

22.5 THÁNH MICAE HỒ ĐÌNH HY 

22.5 THÁNH LAURENSO NGÔN 

25.5 THÁNH ĐÒAN VĂN VÂN 

26.5 THÁNH MATHEU NGUYỄN VĂN PHƯỢNG 

26.5 GIOAN ĐOÀN THANH HOAN 

28.5 THÁNH PHAOLÔ HẠNH

Tháng 6

3.6 THÁNH PHERO Vũ văn Đổng 

4.6 THÁNH PHÊRÔ LÊ BẢO TỊNH

5.6 THÁNH ĐA MINH NINH

5.6 THÁNH LUCA VŨ BÁ LOAN , Linh Mục 

5.6 DAMINH TOAI- DAMINH HUYEN 

6.6 Thánh Phero Đinh văn Dũng & Phero Đinh văn Thuần

12.6 Thánh Augustino Phan Viết Huy 

12.6 THÁNH ĐA MINH ĐINH ĐẠT

16.6 Thánh Đa mình Nguyên-Nhi-Đa mình Đức Mạo- Vinh Sơn Tưởng-Anre Tường 

26.6 THÁNH PHANXICO ĐỖ VĂN CHIỂU 

27.6 THÁNH TOMA TOÁN 

30.6 THÁNH VINH SƠN ĐỖ YẾN, Linh Mục 

Tháng 7

4.7 THÁNH GIUSE NGUYỄN ĐÌNH UYỂN 

10.7 ANTON Nguyễn Hữu Quỳnh 

12.7 Thánh PHERO KHANH 

 12.7 THÁNH ANNÊ LÊ THỊ THÀNH 

12.7 THÁNH INGATIO DELGADO Y 

15.7 ANRE NGUYEN KIM THÔNG 

20.7 THÁNH GIUSE DIAZ SANJURJO AN 

26.7 THÁNH ANRE PHÚ YÊN, THẦY GIẢNG

28.7 THÁNH GIUSE MELCHIOR G. SAMPEDRO XUYÊN , GIÁM MỤC 

31.7 THÁNH EMMANUEL LÊ VĂN PHỤNG

Tháng 8

1.8 THÁNH BERNAĐÔ VÕ VĂN DUỆ , Linh Mục 

12.8 MICAE NGUYỄN HUY MỸ

12.8 THÁNH GIACÔBÊ ĐỖ MAI NĂM, Linh Mục 

21.8 THÁNH GIUSE ĐẶNG ĐÌNH VIÊN , Linh Mục

Tháng 9

5.9 THÁNH GIUSE HOÀNG LƯƠNG CẢNH

18.9 THÁNH ĐA MINH TRẠCH , Linh Mục 

20.9 THÁNH GIOAN CAROLO CORNEY TÂN

21.9 THÁNH TÔMA TRẦN VĂN THIỆN, CHỦNG SINH

Tháng 10

 11.10 THÁNH PHÊRÔ LÊ TÙY, Linh Mục 

17.10 Thánh PHANXICÔ ISIĐÔRÔ GAGELIN Kính , Linh Mục 

Tháng 11

1.11 THÁNH HIERONIMO HERMOSILLA LIÊM

1.11 THÁNH VALENTINÔ BERRIO OCHOA VINH, GIÁM MỤC

7.11 VINH SƠN LÊ QUANG LIÊM

7.11 THÁNH JACINTA CASTANEDA GIA 

8.11 THÁNH MARTINÔ THỌ – Viên chức thu thuế 

8.11 THÁNH PHAO LÔ NGUYỄN NGÂN , Linh Mục 

 20.11 THÁNH PHANXICÔ XAVIER NGUYỄN CẦN , THẦY GIẢNG 

24.11 THÁNH PHÊ RÔ VŨ ĐĂNG KHOA 

Tháng 12

6.12 THÁNH GIUSE NGUYỄN DUY KHANG

18.12 THÁNH PHÊRÔ VŨ VĂN TRUẬT, THẦY GIẢNG

19.12 THÁNH STEPHANO NGUYỄN VĂN VINH

19.12 THÁNH PHANXICO XAVIE HÀ TRỌNG MẬU 

 21.12 THÁNH ANRE DŨNG LẠC 

Những Câu Nói Bất Hủ Của Các Thánh Tử Đạo Việt Nam