Bài Giảng Tĩnh Tâm

LM Peter Lê Thanh Quangimage-1-45

 Giảng Tĩnh Tâm tại Dallas Texas ngày 09-12- 2017

Lêgiô Marie và Cuộc chiến thiêng liêng phần 3

Lêgiô Marie và Cuộc chiến thiêng liêng phần 2

    Lêgiô Marie và Cuộc chiến thiêng liêng phần 1

Câu Chuyện Về Bí Tích Gỉai Tội Thiêng Liêng Và Linh Hồn 

Ân xá trong Năm Thánh Fatima

Thương Xót Như Chúa Cha

Năm Thánh Lòng Thương Xót

Chúa Nhật Lòng thương xót Chúa

Bài Giảng Tĩnh Tâm 1: Oakland, CA

Bài giảng Tĩnh Tâm 2: Oakland, CA

Phân biệt Thần Khí và Tà Khí

Bí mật Fatima

Cuộc chiến chống lại ma quỷ

Kinh Lạy Cha

Tình Yêu là Sứ Mệnh của mỗi Gia Đình

Bài viết: Tình Yêu Gia Đình

Chúa Thánh Thần

Bài giảng về Thánh Thể 

Thông Điệp Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ

Video

Thánh Lễ tĩnh tâm tại Wichita 

Video

Trận Chiến Thiêng Liêng 1

⇒ Xem  các phần Video

Trận Chiến Thiêng Liêng tiếp theo

⇒  Nghe thêm bài giảng giáo lý

⇒   Nghe lịch sử giáo hội