Nội Dung Phát Thanh

PHÁT TRỰC TIẾP: Từ 2:00 pm đến 10:30 pm  mỗi ngày theo giờ Texas

(1) Xin bấm số 515-605-9575  

(2) Nghe bằng apps qua iphone 

(3) Nghe qua Zeno.fm

(4) Nghe qua Podcast trên Podbean app, trên Youtube, iTunes, Facebook, Twitter, Google+, Tumblr

(5) Nghe bằng desktop hay laptop qua trang  web:  www.radioltxc.org

GIỜ PHÁT LẠI: Sau 10 giờ 30 tối đến 2:00 giờ chiều ngày hôm sau

có thể bấm số 9 nhiều lần để nghe những phần kế tiếp, mỗi lần bấm chương trình chỉ nhảy tới 10 phút; – bấm số 7 để lùi lại, – hoặc bấm số 8 để tạm dừng và bấm số 8 một lần nữa để nghe tiếp tục.

– Sau giờ kinh Lòng Chúa Thương Xót là giờ Học Kinh Thánh, Tin Tức Giáo Hội, Audio sách thánh

 • 2:00pm : Hạnh Các Thánh (giờ Texas, Chicago)
 • 3:00pm : Giờ Kinh Lòng Thương Xót
 • 3:50pm: Học Kinh Thánh
 • 4:45pm: Chứng nhân
 • 5:20pm: Tin Tức Giáo Hội
 • 6:00pm: Audio sách Đức Mẹ
 • 6:40pm: Truyện các thánh
 • 7:30pm: Nhật ký thánh Faustina
 • 8:00pm: Kinh Lòng Chúa Thương Xót.
 • 8:25pm: Bài giảng của cha Trần đình Long
 • 9:10pm: Kinh Mân Côi.
 • 10:00pm Audio sách thánh
 • Hoặc Bài giảng của LM. Giuse Nguyễn Ngọc Dũng

 

Chương trình đặc biệt:

 • 9:20pm- 10:30pm: mỗi tối Thứ Hai trả lời thắc mắc
 • 9:10 pm: mỗi tối thứ ba lần chuỗi kính Chúa Thánh Thần
 • 8:00pm tối Thứ Tư cầu nguyện xin Chúa chữa lành
 • 8:00pm tối Thứ Sáu đầu tháng cầu nguyện chữa lành
 • 9:10pm tối Thứ Bảy và Chúa Nhật họp Tiệc Ly Cầu Nguyện với Đức Mẹ (Cenacles)

 

Mọi thắc mắc hay muốn làm chứng nhân cho Lòng Thương Xót Chúa, xin gọi Linh Mục Linh Hướng Peter Lê Thanh Quang số 479- 522-4245 email radiolongchuathuongxot  @gmail.com 

Hay chị Lan Chi (405) 973-6348. email: chi.lan.tran@gmail.com. 

Hay radioltxc@gmail.com

 

  Hướng Dẫn Nghe Đài Phát Thanh

⇒   Xem thông tin & liên lạc

 

ĐÓNG GÓP Ý KIẾN