Day: July 18, 2017

Trong ngày phán xét, Tyro và Siđon sẽ được xét xử khoan dung hơn các ngươi

18/07/2017 Thứ Ba Tuần XV Mùa Thường Niên Năm lẻ     BÀI ĐỌC I: Xh 2, 1-15a “Bà đặt tên cho trẻ là Môsê, vì vớt nó dưới nước lên; và khi đã khôn lớn Môsê đi thăm anh em”. Trích sách Xuất Hành. Trong những ngày ấy, có một người đàn ông thuộc…