Day: July 13, 2017

Vì danh Thầy, các con sẽ bị mọi người ghen ghét, nhưng ai bền đỗ đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu độ.

14/07/2017  Thứ Sáu Tuần XIV Mùa Thường Niên Năm lẻ   BÀI ĐỌC I: St 46, 1-7. 28-30   “Cha chết cũng vui lòng, vì Cha đã trông thấy mặt con”. Trích sách Sáng Thế. Trong những ngày ấy, ông Israel ra đi, đem theo tất cả những gì ông có và đến Giếng Thề; tại…

Sáu Con Đường Để Có Tính Khiêm Tốn

“Khiêm tốn là nền tảng của tất cả mọi đức hạnh khác.”  Thánh Âugutinô  Các thánh nói rất rõ ràng, khiêm tốn là nền tảng của tất cả mọi thăng tiến thiêng liêng. Nếu chúng ta không khiêm tốn, chúng ta không là thánh. Đơn giản là như thế. Nhưng biết đơn giản là vậy,…