Day: July 11, 2017

Các con hãy đến cùng các chiên lạc nhà Israel. Các con hãy đi rao giảng rằng: ‘Nước Trời đã gần đến’

12/07/2017  Thứ Tư Tuần XIV Mùa Thường Niên Năm lẻ     BÀI ĐỌC I: St 41, 55-57; 42, 5-7a. 17-24a “Chúng ta phải chịu thế này thật xứng đáng, vì chúng ta đã phạm đến em chúng ta”. Trích sách Sáng Thế. Trong những ngày ấy, cả nước Ai-cập gặp nạn đói kém, dân…