Day: July 10, 2017

Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt thì ít. Các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đi gặt lúa

11/07/2017  Thứ Ba Tuần XIV Mùa Thường Niên Năm lẻ   BÀI ĐỌC I: St 32, 22-32 (Hr 23-33) “Tên ông sẽ được gọi là Israel, vì ông có sức mạnh chống lại Thiên Chúa”. Trích sách Sáng Thế. Trong những ngày ấy, Giacóp chỗi dậy sớm, đem hai vợ, hai người đầy tớ gái,…

Này con, hãy vững lòng. Đức tin của con đã cứu thoát con

10/07/2017  Thứ Hai Tuần XIV Mùa Thường Niên Năm lẻ     BÀI ĐỌC I: St 28, 10-22a “Ông thấy một cái thang dựng đứng, thấy các thiên thần lên xuống trên thang, và nghe Thiên Chúa phán”. Trích sách Sáng Thế. Trong những ngày ấy, ông Giacóp ra khỏi xứ Bersabê, đi sang thành Haran.…