Day: July 8, 2017

Tất cả hãy đến với Ta, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi.

09/07/2017 Chúa Nhật Tuần XIV Mùa Thường Niên Năm A     BÀI ĐỌC I: Dcr 9, 9-10 “Này vua ngươi khiêm tốn đến với ngươi”. Trích sách Tiên tri Dacaria. Đây Chúa phán: “Hỡi thiếu nữ Sion, hãy nhảy mừng; hỡi thiếu nữ Giêrusalem, hãy reo mừng! Này vua ngươi đến với ngươi. Người…

Các ngươi hãy ngợi khen Chúa vì Người nhân hậu

08/07/2017  Thứ Bảy Tuần VIII Mùa Thường Niên Năm lẻ     BÀI ĐỌC I: St 27, 1-5. 15-29 “Giacóp chiếm vị và trộm lấy chúc lành của anh”. Trích sách Sáng Thế. Isaac đã già, mắt loà không còn trông thấy được nữa. Ông gọi con trai cả là Êsau mà bảo rằng: “Hỡi con”.…