Day: July 7, 2017

Ta không đến để kêu gọi người công chính nhưng kêu gọi người tội lỗi

07/07/2017  Thứ Sáu Tuần XIII Mùa Thường Niên Năm lẻ     BÀI ĐỌC I: St 23, 1-4. 19; 24, 1-8. 62-67 “Isaac yêu thương Rêbecca, cho nên ông tìm được niềm an ủi, vì thương nhớ mẹ đã qua đời”. Trích sách Sáng Thế. Bà Sara được một trăm hai mươi bảy tuổi thì qua…