Day: July 5, 2017

Người đau khổ cầu cứu và Chúa đã nghe và Người đã cứu họ khỏi mọi điều tai nạn

05/07/2017  Thứ Tư Tuần XIII Mùa Thường Niên Năm lẻ     BÀI ĐỌC I: St 21, 5. 8-20 “Con của người nữ tỳ không được thừa hưởng gia tài cùng với con tôi”. Trích sách Sáng Thế. Khi Abraham được một trăm tuổi, thì Isaac sinh ra. Đứa trẻ lớn lên và thôi bú.…