Day: July 3, 2017

Chúa phán: “Hỡi những kẻ yếu lòng tin! Sao các con nhát sợ?”

04/07/2017  Thứ Ba Tuần XIII Mùa Thường Niên Năm lẻ   BÀI ĐỌC I: St 19, 15-29 “Chúa cho mưa sinh diêm và lửa xuống trên thành Sôđôma và Gômôra”. Trích sách Sáng Thế. Trong những ngày ấy, các thiên thần hối thúc ông Lót r@ng: “Hãy chỗi dậy đem vợ và hai con gái…

NÓI VỚI CON TIM

Giáo Hoàng Phansicô  NÓI VỚI CON TIM Những Lời Của Thách Thức Và Hy Vọng GIỚI THIỆU Suy ngắm những lời của các Đức Giáo Hoàng giúp chúng ta lớn lên trong đức tin – thật vậy, vì ngài là mục tử của chúng ta, người kêu gọi chúng ta nên một thân thể trong…

“Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con!”

03/07/2017 Thứ Hai Mùa Thường Niên Năm lẻ Thánh Tôma Tông Đồ   BÀI ĐỌC I: Ep 2, 19-22 “Anh em được xây dựng trên nền tảng các tông đồ”. Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêxô. Anh em thân mến, anh em không còn là khách trọ và khách qua đường…