Nhiều người từ phương đông và phương tây sẽ đến dự tiệc cùng Abraham, Isaac và Giacóp trong nước trời.

01/07/2017 Thứ Bảy Tuần XII Mùa Thường Niên Năm Lẻ

 

Related image

 

BÀI ĐỌC I: St 18, 1-15

“Đối với Thiên Chúa có gì khó đâu. Ta trở lại thăm ông và Sara được một đứa con trai”. 

Trích sách Sáng Thế.

Trong những ngày ấy, Chúa hiện ra cùng Abraham dưới chòm cây ở Mambrê, đang lúc ông ngồi ở cửa lều giữa trưa nóng bức. Ông ngước mặt lên thấy ba người nam xuất hiện, đứng gần ông. Vừa trông thấy, từ cửa lều, ông chạy ra đón các vị ấy, rồi sấp mình lạy và thưa rằng: “Lạy Chúa, nếu con được đẹp lòng Chúa, xin đừng bỏ đi qua. Con xin lấy ít nước để các Đấng rửa chân, và nghỉ mát. Con xin đem ít bánh mời các Đấng dùng để lấy sức lại rồi sẽ đi: chính vì thế mà các Đấng đã ghé vào nhà con”. Các Đấng ấy nói: “Như ông đã ngỏ, xin cứ làm”.

Abraham liền vào lều và bảo Sara rằng: “Hãy mau mau trộn ba đấu bột làm bánh nướng”. Còn ông, ông chạy đến đàn bò bắt một con bê non hảo hạng, trao cho đầy tớ đem đi nấu. Ông lấy bơ sữa và thịt bê đã chín, dọn ra trước mặt các Đấng. Chính ông đứng hầu các Đấng dưới bóng cây.

Ăn xong, các Đấng hỏi Abraham rằng: “Sara bạn ông đâu?” Ông trả lời: “Kìa, bạn con ở trong lều”. Một Đấng nói tiếp: “Độ này sang năm, khi Ta trở lại thăm ông, thì cả hai vẫn còn mạnh khoẻ, và Sara bạn ông sẽ được một con trai”. Sara đứng sau cửa lều nghe vậy thì bật cười, vì cả hai đã già nua tuổi tác: Sara đã qua thời kỳ sinh nở. Bà cười thầm rằng: “Tôi đã già, ông nhà tôi đã lão, nào tôi còn tìm lạc thú nữa sao!” Chúa phán cùng Abraham rằng: “Sao Sara lại cười mà rằng: ‘Nào tôi đã già mà còn sinh nở được sao?’ Đối với Chúa, có gì khó đâu? Theo đúng kỳ hẹn, độ này sang năm, Ta sẽ trở lại thăm ông, cả hai vẫn còn khoẻ mạnh, và Sara sẽ được một con trai”. Sara chối mà rằng: “Con không có cười”, bởi vì bà khiếp sợ. Nhưng Chúa đáp lại: “Không đúng, bà có cười”. Đó là lời Chúa.
ĐÁP CA: Lc 1, 46-47. 48-49. 50 và 53. 54-55

Đáp: Chúa đã nhớ lại lòng từ bi của Chúa (c. 54b).

1) Đức Maria đã nói: Linh hồn tôi ca ngợi Chúa, và thần trí tôi hoan hỉ vui mừng trong Thiên Chúa, Đấng Cứu Độ tôi. – Đáp.

2) Bởi Người đã nhìn đến phận hèn tôi tớ; thực từ đây, thiên hạ muôn đời sẽ khen rằng tôi phước đức, vì Đấng đã làm cho tôi những điều trọng đại, Người quyền năng và danh Người là Thánh. – Đáp.

3) Đức từ bi Người từ đời nọ tới đời kia dành cho những ai kính sợ Người. Kẻ đói khát, Người cho đầy thiện hảo; bọn giàu sang, Người đuổi về tay không. – Đáp.

4) Chúa đã nhận săn sóc Israel tôi tớ Chúa, bởi nhớ lại lòng từ bi của Người. Như Người đã hứa cùng tổ phụ chúng tôi, dành cho Abraham và miêu duệ ông tới muôn đời. – Đáp.

ALLELUIA: 1 Sm 3, 9

Alleluia, alleluia! – Lạy Chúa, xin hãy phán, vì tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe; Chúa có lời ban sự sống đời đời. – Alleluia.

PHÚC ÂM: Mt 8, 5-17

 

19554108_442312632821626_9032715669076737899_n“Những người từ phương đông và phương tây sẽ đến trong nước trời”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu vào thành Capharnaum, thì có một đại đội trưởng đến thưa Chúa rằng: “Lạy Thầy, thằng nhỏ nhà tôi đau nằm ở nhà, nó bị tê liệt đau đớn lắm!” Chúa Giêsu phán bảo ông rằng: “Tôi sẽ đến chữa nó”. Nhưng viên đại đội trưởng thưa Người rằng: “Lạy Thầy, tôi không đáng được Thầy vào dưới mái nhà tôi, nhưng xin Thầy chỉ phán một lời, thì thằng nhỏ của tôi sẽ lành mạnh. Vì chưng, cũng như tôi chỉ là người ở dưới quyền, nhưng tôi cũng có những người lính thuộc hạ, tôi bảo người này đi thì anh đi, tôi bảo người kia đến thì anh đến, tôi bảo gia nhân làm cái này thì nó làm!” Nghe vậy, Chúa Giêsu ngạc nhiên và nói với những kẻ theo Người rằng: “Quả thật, Ta bảo các ngươi, Ta không thấy một lòng tin mạnh mẽ như vậy trong Israel. Ta cũng nói cho các ngươi biết rằng: nhiều người từ phương đông và phương tây sẽ đến dự tiệc cùng Abraham, Isaac và Giacóp trong nước trời. Còn con cái trong nước sẽ bị vứt vào nơi tối tăm bên ngoài, ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng”. Đoạn Chúa nói với viên sĩ quan rằng: “Ông cứ về, ông được như ông đã tin”. Và ngay giờ ấy, gia nhân ông đã được lành mạnh.

Khi Chúa Giêsu vào nhà ông Phêrô, thấy bà mẹ vợ ông đang sốt rét liệt giường. Chúa chạm đến tay bà và cơn sốt biến đi. Bà chỗi dậy tiếp đãi các ngài.

Đến chiều, họ đưa đến cho Chúa nhiều người bị quỷ ám: Chúa dùng lời đuổi quỷ, và chữa lành tất cả các bệnh nhân, để ứng nghiệm lời tiên tri Isaia nói rằng: “Người đã gánh lấy các bệnh tật của chúng ta, và đã mang lấy những nỗi đau thương của chúng ta”. Đó là lời Chúa.

SUY NIỆM LỜI CHÚA HÔM NAY

ĐẦY TỚ ĐẠI ĐỘI TRƯỞNG

Ngày 01 tháng 07 năm 2017
Thứ Bảy đầu tháng, tuần 12 thường niên.

 

Suy niệm: Tuyên xưng niềm tin.

Tin Mừng hôm nay thuật lại câu truyện lòng tin của viên bách quản Rôma, một lòng tin đã khiến Chúa Giêsu phải ngạc nhiên. Nếu Chúa Giêsu đã khen lòng tin của người đàn bà bị bệnh loạn huyết khi bà nghĩ rằng chỉ cần đụng vào gấu áo Ngài cũng đủ để được khỏi, thì lòng tin của viên bách quản này còn mạnh hơn nhiều: Ông tin rằng Chúa Giêsu chỉ cần nói một lời, thì đầy tớ của ông, dù có ở xa đến đâu cũng sẽ được lành. Trước lòng tin ấy, Chúa Giêsu đã thốt lên: “Tôi không thấy một người Israel nào có lòng tin như thế”.

Lời tuyên xưng của viên bách quản là kết quả hiểu biết đúng đắn về bản thân và quyền năng của Thiên Chúa nơi Chúa Giêsu. Ðể có sự hiểu biết đúng đắn cần phải có thái độ khiêm nhường và thành thật. Vì con người là một tinh thần kết hợp với thể xác: thể xác bị ràng buộc bởi các điều kiện không gian và thời gian, còn tinh thần chẳng bị một ràng buộc nào; thể xác đang nằm sát đất, nhưng tinh thần có thể vươn tới trời cao; thể xác đang ở hiện tại, nhưng tinh thần có thể lùi lại quá khứ hoặc hướng tới tương lai rất xa.

Óc tưởng tượng đưa con người viễn du khắp nơi, cả những vùng không tưởng. Óc tưởng tượng vẽ ra cho con người muôn vàn hình ảnh, mà nếu không khiêm nhường trong hiểu biết, con người sẽ bám víu mãi vào đó. Khiêm nhường đem tinh thần con người trở về với thân xác hạn hẹp yếu đuối; khiêm nhường chỉ cho con người thấy thực tại của thân phận làm người, đó là hoàn toàn lệ thuộc vào Thiên Chúa; tất cả những gì con người có đều là do Thiên Chúa ban. Nhận thức được chân lý này, nên niềm tin của viên bách quản được Chúa Giêsu khen thưởng, và Giáo Hội đã mượn lời tuyên xưng này để hằng ngày trong Thánh Lễ, người tín hữu có thể dâng lên Chúa tâm tình khiêm tốn, bất xứng của mình.

Ước gì lời Chúa hôm nay là một nhắc nhở con trong công việc hằng ngày, giúp con vững tin và nhận ra mọi ơn lành đến từ Chúa và dâng lời cảm tạ Ngài.

VMS: Nguyễn Việt Nam

Thánh Syncletia:

* Thật hạnh phúc cho chúng ta biết bao nếu như chúng ta cũng biết cam chịu khổ nhọc để chiếm lấy nước trời và làm hài lòng Thiên Chúa giống như những người thế gian vẫn làm để thu tích của cải đời này…. Họ liều thân với bọn trộm cướp. Giữa biển khơi, họ dám xông pha với phong ba bão tố; họ chịu đắm tầu và mọi hiểm nguy; họ thử tất cả, dám tất cả, liều tất cả; còn chúng ta, khi phụng vụ một Tôn Sư rất mực tốt lành, chúng ta lại sợ hãi đủ mọi chống đối. 

Đừng sợ hãi!

Đừng sợ hãi (Mt 10,26-33; CN 12 TN A)

 

“Khi ấy Chúa Giêsu nói với các môn đệ: “Anh em đừng sợ người ta. Thật ra, không có gì che giấu mà sẽ không được tỏ lộ, không có gì bí mật, mà người ta sẽ không biết. Điều Thầy nói với anh em lúc đêm hôm, thì hãy nói ra giữa ban ngày; và điều anh em nghe rỉ tai, thì hãy lên mái nhà rao giảng. “Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn, anh em hãy sợ Đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hoả ngục. Hai con chim sẻ chỉ bán được một hào phải không? Thế mà, không một con nào rơi xuống đất ngoài ý của Cha anh em. Thì đối với anh em cũng vậy, ngay đến tóc trên đầu anh em, Người cũng đếm cả rồi. Vậy anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ.”Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời. Còn ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ chối người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời.”

Ngày 22 tháng 10 năm 1978 trong thánh lễ khai mạc sứ vụ giáo hoàng cử hành trước thềm Đền thờ thánh Phêrô, Đức Gioan Phaolô II đã gióng lên lời kêu gọi tín hữu công giáo toàn thế giới như sau: “Anh chị em đừng sợ hãi. Hãy  mở cửa, còn hơn thế nữa hãy mở toang cửa cho Chúa Kitô! Hãy mở các biên giới các quốc gia,  các  hệ thống kinh tế cũng như chính trị, các lãnh vực rộng lớn của nền văn hoá, văn minh,  và của sự phát triển cho quyền năng cứu rỗi của Ngài! Đừng sợ hãi! Chúa Kitô biết “cái gì trong con người” Chỉ có Ngài biết điều đó! Ngày nay con người thường không biết mình mang cái gì bên trong, trong tận sâu thăm tâm hồn, trong con tim của mình. Vì thế nó thường không chắc chắn về cuộc sống của mình trên trái đất này. Nó bị xâm chiếm bởi nghi ngờ biến thành tuyệt vọng. Vì vậy xin anh chị em cho phép –  tôi xin, tôi nài nỉ anh chị em với lòng khiêm tốn và sự tin tưởng – hãy cho phép Chúa Kitô nói với con người. Chỉ có Ngài có các lời của sự sống, vâng, của sự sống vĩnh cửu.”

Lời mời “đừng sợ hãi” ấy sẽ được Đức Gioan Phaolô II lập lại trong nhiều dip khác nhau. Và chính thái độ tin tưởng không sợ hãi đó là một trong các nét đặc thù triều đại kéo dài 27 năm của vị Giáo Hoàng đến từ một nước cộng sản đông âu là Ba Lan. Lời kêu gọi “đừng sợ hãi” ấy Đức Gioan Phaolô II cũng lập lại khi trở về thăm quê hương Ba Lan lần thứ nhất hồi tháng 6 năm 1979. Và nó đã trao sức mạnh và can đảm cho toàn dân Ba Lan khiến cho họ bẻ gẫy  được ách thống trị của chế độ cộng sản sau đó và một cách nào đó cũng đưa chế độ cộng sản Liên Xô đến chỗ cáo chung.

Lịch sử nhân loại cho thấy sự sợ hãi đã từng là khí giới được các chế độ độc tài chuyên chế tận dụng để trấn áp biết bao dân tộc trên trái đất này, trong đó có cả Việt Nam. Để được như vậy các chế độ này gieo chia rẽ, nghi ngờ giữa mọi thành phần xã hội, dậy và bắt buộc mọi người phải rình mò tố cáo nhau, cả trẻ em cũng phải tố cáo cha mẹ và họ hàng người thân. Họ phát động và thực thi chiến dịch đấu tố nhau trong xã hội. Và thế là gia đình phân rẽ, xã hội tan hoang, vì con người không còn tin tưởng nhau nữa, và mọi người đều khép kín trong thế thủ im lặng để sống còn và cam chịu, không thể cộng tác với nhau để thoát vòng nô lệ nữa. Nhưng đó lại chính là điều các chế độ độc tài mong muốn và tìm mọi cách thực hiện.

Trong Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu Kitô cống hiến cho chúng ta bí quyết giúp phá tan kiếp sống nô lệ ấy: “Đừng sợ hãi!”. Nếu mọi người đều không sợ hãi, cùng nhau đồng loạt dám lên tiếng tố cáo bất công, bệnh vực các quyền tự do của con người, liên đới với nhau, biết tận lực bênh đỡ nhau khi một người gặp khó khăn hoạn nạn, khi một người bị chính quyền ức hiếp, khi chính quyền có các đường lối cai trị ăn cướp và tội phạm, ngồi xổm trên pháp luật, nếu mọi người đồng tâm nhất trí với nhau nhất  loạt vùng lên, thì các chế độ độc tài sẽ không thể tác oai tác quái và cầm giữ cả một dân tộc trong vòng nô lệ như thú vật vô lý trí.

“Đừng sợ hãi” đó là lời khích lệ Chúa Kitô cũng lập lại với từng kitô hữu và tất cả mọi người dân Việt ngày hôm nay, trong lúc này, ở ngay đây, giữa tình hình nguy ngập của quê hương đất nước sắp hoàn toàn rơi vào tay ngoại bang, giữa biết bao ức hiếp, chèn ép và bất công chồng chất, giữa biết bao nhiêu tệ đoan làm băng hoại gia đình và xã hội. Các con đừng sợ hãi những kẻ chỉ giết đuợc thân xác mà không làm gì được tâm hồn. Đừng sợ hãi những kẻ chỉ biết dùng bạo lực, gian ác, đàn áp,  lửa đảo và dối trá, bán nước hại dân. Đừng sợ hãi một chế độ vô nhân và vô thần. Hãy đồng loạt đứng lên đập tan xích  xiềng nô lệ, thoát khỏi tù ngục của loài cầm thú đội lốt người. Bởi vì con là người, con là tột đỉnh của mọi loài thọ tạo, con là con cái Thiên Chúa được tạo dựng nên giống hình ảnh cao quý của Ngài, con là một nhân vị với tất cả các quyền tự do của phẩm giá con người và có tinh thần trách nhiệm: trách nhiệm đối với Thiên Chúa Tạo Hoá, trách nhiệm đối với tha nhân là anh chị em trong cùng gia đình nhân loại và cùng gia đình dân tộc, và con có trách nhiệm đối với vận mệnh là người của chính con.

Chính vì địa vị và ơn gọi cao cả đó nên con không được sợ hãi. Phải can đảm hiên ngang chiến đấu cho công lý,  cho hoà bình,  cho các quyền con người, cho một xã hội an bình thịnh vượng và hài hoà hơn, cho tương lai của gia đình và quê hương đất nước. Đừng sợ hãi những kẻ chỉ giết được thân xác mà không làm gì được linh hồn. Đừng sợ hãi sự dữ và các dụng cụ của nó. Hãy hiên ngang can đảm sống ơn gọi là người và là con cái Chúa bằng cách thực thi các giá trị Tin Mừng trong môi trường cuộc sống thường ngày, yêu thương liên đới chia sẻ và tương trợ lẫn nhau, hiệp nhất với nhau và cùng nhau chiến đấu cho sự thiện ngự trị giữa lòng xã hội.

Chúa Kitô đã chiến thắng sự dữ, tội lỗi và cái chết. Ngài ở cùng chúng ta mọi ngày cho đến tận thế. Vì vậy đừng sợ hãi. “Đừng sợ hãi! Hãy mở cửa, còn hơn thế nữa hãy mở toang cửa cho Chúa Kitô! Hãy mở các biên giới các quốc gia,  các  hệ thống kinh tế cũng như chính trị, các lãnh vực rộng lớn của nền văn hoá, văn minh, của sự phát triển cho quyền năng cứu rỗi của Ngài! Đừng sợ hãi!”

Linh Tién Khải