Day: July 1, 2017

Kẻ nào không vác thập giá mình mà theo Thầy, thì không xứng đáng với Thầy.

02/07/2017  Chúa Nhật Tuần XIII Mùa Thường Niên Năm A     BÀI ĐỌC I: 2 V 4, 8-11. 14-16a “Người đến trọ nhà mình, là một vị thánh của Thiên Chúa”. Trích sách Các Vua quyển thứ hai. Một ngày nọ, Êlisê đi ngang qua miền Sunam. Ở đó có một bà sang trọng…

Nhiều người từ phương đông và phương tây sẽ đến dự tiệc cùng Abraham, Isaac và Giacóp trong nước trời.

01/07/2017 Thứ Bảy Tuần XII Mùa Thường Niên Năm Lẻ     BÀI ĐỌC I: St 18, 1-15 “Đối với Thiên Chúa có gì khó đâu. Ta trở lại thăm ông và Sara được một đứa con trai”.  Trích sách Sáng Thế. Trong những ngày ấy, Chúa hiện ra cùng Abraham dưới chòm cây ở Mambrê,…