Tuần Cửu Nhật Chúa Thánh Thần

Tuần Cửu Nhật Kính Chúa Thánh Thần

Tuần cửu nhật kính Chúa Thánh Thần là kinh xưa nhất của những kinh tuần cửu nhật vì nó được đặt ra đầu tiên theo sự hướng dẫn của chính Thiên Chúa chúng ta, khi Ngài gọi các Tông đồ về lại Giêrusalem để chờ Chúa Thánh Thần đến trong Ngày Lễ Ngũ Tuần đầu tiên. Ðó là kinh tuần cửu nhật duy nhất chính thức chỉ định bởi Giáo hội. Kinh này là sự cầu xin mạnh mẻ với Ngôi Ba Thiên Chúa cho ánh sáng, sức mạnh, và tình yêu rất cần thiết cho mỗi tín hữu.

Hát: Xin Hiệp Nhất Chúng con

 1. Hát hoặc đọc một kinh Chúa Thánh Thần (ở chỗ Thánh giá hay phù hiệu Chúa Thánh Thần). 

Cầu xin Chúa Thánh Thần

1) Cầu xin Chúa Thánh Thần, Người thương thăm viếng hồn con. Ban xuống cho con hồng ân chan chứa, trau dồi cho đáng ngôi thánh đường.

2) Cầu xin Chúa Thánh Thần, Người ban cho trí hồn con. Ơn biết khôn ngoan tìm theo chân lý. Xa điều gian dối luôn trung thành.

3) Cầu xin Chúa Thánh Thần, nguồn thiêng ân ái từ nhân. Hun đốt tim con tình yêu lai láng, cho lòng thao thức bên Chúa luôn.

ÐK: Nguyện xin Chúa Ngôi Ba, đoái nghe lời con thiết tha. Tình thương mến ấp ủ con ngày đêm, nhuần thấm xác hồn tràn lan ơn thiêng.

67800   Hoặc hát bài: Xin Ngôi Ba Thiên Chúa

ÐK : XIN NGÔI BA THIÊN CHÚA NGỰ XUỐNG TRÊN CHÚNG CON, BAN HỒNG ÂN CHAN CHỨA THẤM NHUẦN HỒN XÁC CHÚNG CON. BIẾN CHÚNG CON THÀNH NHỮNG CHIẾN SĨ THEO CHÚA KITÔ, THÀNH NHÂN CHỨNG NƯỚC TRỜI CHO MUÔN NGƯỜI TRONG KHẮP MỌI NƠI.
1- Nguyện Chúa Thánh Thần xin ngự đến, lòng vạn lòng đợi trông ngài soi sáng, và luyện lọc hầu mong được xứng đáng với danh hiệu đền thánh chúa cao quang.
2-Nguyện Chúa Thánh Thần xin ngự đến, ngài là niềm ủi an kẻ than khóc, là mạch nguồn tràn lan mọi ơn phúc suối êm dịu hàn gắn những thương đau.
3-Nguyện Chúa Thánh Thần xin ngự đến, này trần hoàn ngợp trong màn u tối, nguyện cầu ngài dủ thương hằng soi lối, dẫn muôn người tìm đến chốn quang vinh.
4-Nguyện Chúa Thánh Thần xin ngự đến, ngài là niềm cậy trông hồi xao xuyến, nguồn hộ lực kẻ lâm vòng chinh chiến chính sức mạnh trợ giúp giáo dân liên.  

 1. Kinh Lạy Cha (hạt thứ nhất) 
 1. Ba hạt còn lại thì đọc thứ tự như sau để cầu xin Đức Trinh Nữ Maria Chí Thánh giúp nhận được các ơn Chúa Thánh Thần :
 2. : Lạy Đức Trinh Nữ Maria rất tinh tuyền, khi Mẹ được thụ thai vô nhiễm, Chúa Thánh Thần đã chọn Mẹ /làm Nhà tạm cho Chúa ngự trị, xin cầu bàu cùng Chúa cho chúng con!

Đ.: Và xin làm cho Thánh Thần Thiên Chúa /mau đến canh tân bộ mặt trái đất!

Kính mừng Maria…

 1. : Lạy Đức Trinh Nữ Maria rất tinh tuyền, khi Ngôi Hai xuống thế làm người, nhờ tác động của Chúa Thánh Thần, Mẹ đã trở nên Thân mẫu của Thiên Chúa, xin cầu bàu cùng Chúa cho chúng con!

Đ.: Và xin làm cho Thánh Thần Thiên Chúa/ mau đến canh tân bộ mặt trái đất!

Kính mừng Maria…

 1. : Lạy Đức Trinh Nữ Maria rất tinh tuyền, khi Mẹ cầu nguyện với các Tông đồ trong phòng Tiệc ly, Mẹ đã được đầy tràn Chúa Thánh Thần, xin cầu bàu cùng Chúa cho chúng con!

Đ.: Và xin làm cho Thánh Thần Thiên Chúa /mau đến canh tân bộ mặt trái đất!

Kính mừng Maria… 

 1.  67800  Hát: Lậy Chúa Xin Ban Xuống Trên Chúng Con, Thần Trí tác tạo của Chúa, Người đổi mới tâm can, đổi mới muôn lòng.
 • Người sẽ ban cho chúng con nhớ lại lời hằng sống Chúa truyền ban.
 • Người sẽ ghi trong trái tim chính lề luật tình mến Chúa truyền ban.
 • Người đốt lên trong trái tim ánh lửa hồng bừng cháy của niềm tin.
 • Nguyện Chúa ban cho chúng con chính Thần lực dìu dắt giữa trần gian.
 • Và đến mai sau cánh chung sẽ được về hưởng kiến Chúa toàn năng.

Hoặc đọc: Lạy Chúa, xin sai Thánh Linh, để Ngài tác tạo mọi sự và canh tân bộ mặt trái đất. 

 1. Lần hạt kính Chúa Thánh Thần

Thứ nhất thì gẫm

 • Đức Chúa Giêsu nhập thể trong lòng Đức Trinh Nữ Maria bởi phép Đức Chúa Thánh Thần (Lc 1, 30-35)
 • Ta hãy xin cho được lòng KÍNH SỢ Chúa. 

(ở mỗi 7 hạt nhỏ, đọc Xướng-Đáp sau đây) 

X.: Lạy Chúa Thánh Thần xin ngự đến tràn ngập tâm hồn các tín hữu Chúa.

Đ.: Và xin đốt lên ngọn Lửa Tình yêu Chúa trong lòng mọi người. 

Sau cùng, lần 2 hạt rời thì hát hoặc đọc những lời sau đây: 

Hát hoặc đọc : Lạy Chúa xin ban xuống trên chúng con Thần Trí tác tạo của Chúa

Đọc : Lạy Cha, Cha đã giáo hóa tâm hồn các tín hữu Cha/ bằng ánh sáng của Chúa Thánh Thần, nhờ cũng một Thần Khí ấy, xin ban cho chúng con được nếm cảm điều thiện hảo, và luôn tận hưởng những ơn an ủi thần linh của Người. Chúng con cầu xin/ nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen. 

Thứ hai thì gẫm

 • Đức Chúa Giêsu được Chúa Thánh Thần tấn phong/ làm Đấng Thiên Sai trên sông Giođan (Lc 3, 21-22).
 • Ta hãy xin cho được lòng SỐT SẮNG mà thờ phượng kính mến Chúa. 

Thứ ba thì gẫm

 • Đức Giêsu chịu chết trên cây Thánh giá/ để xóa tội trần gian và ban Chúa Thánh Thần (Ga 19, 28-30).
 • Ta hãy xin cho được lòng HIỂU BIẾT Chúa luôn. 

Thứ bốn thì gẫm

 • Đức Chúa Giêsu ban Chúa Thánh Thần xuống cho các Tông đồ/ để tha tội muôn dân (Ga 20, 19-23).
 • Ta hãy xin cho được lòng MẠNH MẼ mà chu toàn bổn phận làm con Chúa. 

Thứ năm thì gẫm

 • Đức Chúa Cha cùng Đức Chúa Giêsu/ ban tràn đầy Chúa Thánh Thần trong ngày Lễ Ngũ tuần, và cho Hội Thánh được tràn đầy sức mạnh /mà bắt đầu đi rao giảng khắp thế gian (Cv 2, 1-13).
 • Ta hãy xin cho được một lòng biết nghe lời Chúa BẢO BAN. 

Thứ sáu thì gẫm

 • Đức Chúa Thánh Thần lần đầu tiên ngự xuống trên khắp bàng dân thiên hạ (Cv 10, 34-48).
 • Ta hãy xin cho được lòng trí THÔNG MINH. 

Thứ bảy thì gẫm

 • Đức Chúa Thánh Thần hướng dẫn Hội Thánh mọi thời/ bằng cách ban phát hồng ân và các đặc sủng của Người (Cv 15, 22-29; Gl 5, 22-23; 1 Cr 12, 12-14; Rm 8, 26-27).
 • Ta hãy xin cho được lòng trí KHÔN NGOAN. 

(ở mỗi 7 hạt nhỏ, đọc Xướng-Đáp sau đây)

X.: Lạy Chúa Thánh Thần xin ngự đến tràn ngập tâm hồn các tín hữu Chúa.

Đ.: Và xin đốt lên ngọn Lửa Tình yêu Chúa trong lòng mọi người. 

Sau cùng, lần 2 hạt rời thì hát hoặc đọc những lời sau đây:

Hát hoặc đọc : Lạy Chúa xin ban xuống trên chúng con Thần Trí tác tạo của Chúa

Đọc : Lạy Cha, Cha đã giáo hóa tâm hồn các tín hữu Cha bằng ánh sáng của Chúa Thánh Thần, nhờ cũng một Thần Khí ấy, xin ban cho chúng con được nếm cảm điều thiện hảo, và luôn tận hưởng những ơn an ủi thần linh của Người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen. 

KINH TẬN HIẾN CHO CHÚA THÁNH THẦN

            Lạy Chúa Thánh Thần, là Thần Trí ánh sáng và tình yêu, con xin tận hiến cho Ngài, bây giờ và mãi mãi về sau, trí khôn con, tâm hồn con và ý chí con, toàn thể con người con.

 • Ước gì trí khôn con luôn ngoan ngoãn nghe theo lời Ngài soi sáng, và nghe theo giáo huấn của Hội Thánh Công giáo thánh thiện, mà Ngài là người chỉ đạo không thể sai lầm;
 • ước gì tâm hồn con luôn cháy lửa tình yêu Chúa và tha nhân;
 • ước gì ý chí con luôn khuôn đúc theo Thánh ý Chúa; và ước gì cả cuộc đời con là khuôn đúc trung thành bắt chước đời sống và nhân đức của Chúa Giêsu Kitô, là Đấng Cứu Chuộc chúng con, xin dâng lên Người, cùng với Chúa Cha và Chúa, ôi lạy Chúa Thánh Thần, danh dự và vinh quang, đến muôn đời muôn kiếp. 

Xin ngự đến trong lòng chúng con, lạy

 • Thánh Thần ban ơn kính sợ Chúa,
 • Thánh Thần ban ơn sốt sắng,
 • Thánh thần ban ơn hiểu biết,
 • Thánh Thần ban ơn mạnh mẽ,
 • Thánh Thần ban ơn bảo ban,
 • Thánh Thần ban ơn thông minh,
 • Thánh Thần ban ơn khôn ngoan,

xin thương ban cho chúng con / được đầy dẫy mọi hồng ân của Ngài. Sáng danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Amen.

Xin ơn chữa lành nội tâm (canh tân đặc sủng)

Lạy Cha Chí Thánh,

 • nhờ danh Chúa Giêsu, Đấng chiến thắng mọi sức mạnh gian ác,
 • nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, là Đức Trinh Nữ Vô Nhiễm, Đấng chiến thắng tà thần,
 • nhờ Bí tích Thánh tẩy biến con thành con yêu dấu của Cha,
 • Giờ đây xin hãy đến chữa lành giải thoát con khỏi mọi sự dữ, khỏi những gì cản trở tình yêu mà Cha đã đổ đầy tràn trong lòng con.
 • Xin hãy hiện tại hoá trong con hành động của Thần Khí Cha:

Xin chữa lành trí khôn con khỏi mọi thành kiến, khỏi đấu óc lý sự, khỏi mọi lầm lẫn tâm thần, khỏi mọi nghi ngờ, khỏi mọi điều ngu muội.

Xin chữa lành trí nhớ con khỏi mọi kỷ niệm đau buồn, khỏi mọi gương mù gương xấu, khỏi mọi chấn thương tâm thần, ngay từ trong dạ mẹ cho đến ngày con sống hôm nay, với những khó khăn gắn liền với mỗi giai đoạn trong cuộc đời con sống.

Xin chữa lành trí tưởng con khỏi mọi lối sống duy tâm mơ mộng, khỏi hành động chạy trốn cuộc đời, khỏi mọi điều tưởng tượng bệnh hoạn hay lệch xa đường ngay nẻo chính, khỏi ảo ảnh phù vân, khỏi ảo giác điên cuồng.

Xin chữa lành tâm hồn con khỏi mọi thái độ khép kín và cứng cỏi, khỏi mọi vết thương lòng, khỏi mọi ích kỷ, không còn xem mình là tâm điểm, không còn thương cảm chính mình, không chối từ tha thứ, không oán giận, không nghi ngờ tà tâm và ác ý.

Xin chữa lành ý chí con khỏi mọi thống trị đến từ bên ngoài, khỏi mọi thứ mê hoặc,  mọi giấc ngủ thôi miên, mọi cơn cám dỗ,  mọi điều ám ảnh, mọi áp bức, mọi ý tưởng kiêu căng,  mọi thái độ bất dung và bè phái, mọi lệch lạc, yếu hèn và do dự.

Xin chữa lành tính nhạy cảm, tính dễ xúc động, tâm thần con khỏi ghen tuông đố kỵ, khỏi mọi u buồn, khỏi mọi lệch lạc về cảm xúc, về xác thịt, về giới tính, khỏi mọi tình cảm chỉ biết bác bỏ, khỏi tình cảm xấu hổ, khỏi mặc cảm tội lỗi, khỏi phức cảm tự tôn hay tự ty, khỏi rụt rè, khỏi mọi ưu tư, lo lắng, sợ hãi, khỏi tình cảm chán chê cuộc sống, khỏi những ý tưởng muốn kết liễu đời mình, khỏi thói hư nghiện ngập rượu chè,  ma tuý, thuốc lá, khỏi mọi dính bén vật chất, trần gian.

Xin chữa con khỏi mọi lệch lạc bởi di truyền, bởi giáo dục ngay từ thuở ấu thơ, khỏi những áp lực đang đè nặng trên con, trong môi trường gia đình, học đường, cộng đoàn, xã hội và Giáo Hội nơi con sinh sống, khỏi mọi biến cố đã qua mà vẫn còn đang tác động đến  tâm hồn tự do của con.

Xin chữa con khỏi tất cả những gì là tiêu cực và nguy hại trong đáy sâu tâm hồn con, trong  vô thức  và trong tiềm thức của con.

Lạy Chúa Giêsu, xin thể hiện quyền chúa tể trên toàn thể con người con, xin trở nên Đấng Cứu Chuộc và Chúa tể của toàn thể con người con.

Lạy Cha giàu lòng thương xót, xin ban cho con hoa trái phát sinh một cuộc hối cải đích thực và cho con tìm được tự do để thi hành Thánh ý Cha.

Lạy Mẹ Maria là Thân Mẫu Chúa Trời và là Mẹ con,  xin cho con mừng vui khi được Chúa ban cho một tâm hồn hoàn toàn tự do .
Con cám ơn Chúa giờ đây đã ban cho con ơn huệ này,

Cậy nhờ tình yêu và lòng lân tuất vô biên của Chúa. Amen.