Day: March 23, 2017

HÀNH HƯƠNG VIẾNG CHA THÁNH  PHÊRÔ NGUYỄN VĂN LỰU

HÀNH HƯƠNG VIẾNG CHA THÁNH  PHÊRÔ NGUYỄN VĂN LỰU và CÁC ANH HÙNG TỬ ĐẠO TẠI GIÁO XỨ BA GIỒNG – MỸ THO 07 giờ 30 sáng ngày 5/3/2017, đoàn hành hương xuyên Việt gồm 100 người từ các tỉnh Hà Nội, Bắc Ninh, Phú Thọ, Hải Dương, Hà Nam, Thái Bình …có mặt tại nhà…