Lịch Sử Giáo Hội Công Giáo

Bài Giảng Của

LM Peter Lê Thanh Quang

Albrecht_Dürer_003

Lịch Sử

Giáo Hội Hoàn Vũ

⇒   01 LSGH   ⇒   02 LSGH   ⇒   03 LSGH   ⇒   04 LSGH   ⇒   05 LSGH   ⇒   06 LSGH

⇒   07 LSGH   ⇒   08 LSGH   ⇒   09 LSGH   ⇒   10 LSGH   ⇒   11 LSGH   ⇒   12 LSGH

⇒   13 LSGH   ⇒   14 LSGH  ⇒   15 LSGH   ⇒   16 LSGH   ⇒   17 LSGH   ⇒   18 LSGH

⇒   19 LSGH   ⇒   20 LSGH  ⇒   21 LSGH   ⇒   22 LSGH   ⇒   23 LSGH   ⇒   24 LSGH

⇒   25 LSGH   ⇒   26 LSGH   ⇒   27 LSGH   ⇒   28 LSGH   ⇒   29 LSGH   ⇒   30 LSGH

⇒   31 LSGH   ⇒   32 LSGH   ⇒   33 LSGH   ⇒   34 LSGH   ⇒   35 LSGH   ⇒   36 LSGH

⇒   37 LSGH   ⇒   38 LSGH   ⇒   39 LSGH

 

CacThanhTuDaoVietNam1

Lịch Sử

Giáo Hội Việt Nam

⇒   40 LSGHVN   ⇒   41 LSGHVN   ⇒   42 LSGHVN   ⇒   43 LSGHVN   ⇒   44 LSGHVN

⇒   45 LSGHVN   ⇒   46 LSGHVN  ⇒   47 LSGHVN   ⇒   48 LSGHVN   ⇒   49 LSGHVN

⇒   50 LSGHVN   ⇒   51 LSGHVN   ⇒   52 LSGHVN   ⇒   53 LSGHVN   ⇒   54 LSGHVN

⇒   55 LSGHVN    ⇒   56 LSGHVN   ⇒   57 LSGHVN  ⇒   58 LSGHVN   ⇒   59 LSGHVN

⇒   60 LSGHVN   ⇒   61 LSGHVN   ⇒   62 LSGHVN   ⇒   63 LSGHVN  ⇒   64 LSGHVN

⇒   65 LSGHVN   ⇒   66 LSGHVN   ⇒   67 LSGHVN   ⇒   68 LSGHVN   ⇒   69 LSGHVN

⇒   70 LSGHVN  ⇒   71 LSGHVN   ⇒   72 LSGHVN   ⇒   73 LSGHVN   ⇒   74 LSGHVN

⇒   75 LSGHVN   ⇒   76 LSGHVN   ⇒   77 LSGHVN   ⇒   78 LSGHVN  ⇒   79 LSGHVN

⇒   80 LSGHVN   ⇒   81 LSGHVN   ⇒   82 LSGHVN   ⇒   83 LSGHVN   ⇒   84 LSGHVN

⇒   85 LSGHVN   ⇒   86 LSGHVN   ⇒   87 LSGHVN   ⇒   88 LSGHVN

 

Mary

Nghe giáo lý công giáo

Nghe Hạnh Tích Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Nghe trận chiến thiêng liêng

 

the-go-192

 Cách 1:

Tải xuống máy,

nhấn chuột phải vào  bài giảng,

chọn “Save link as…”

rồi lưu trữ  “tên bài giảng.mp3” vào máy.

 Cách 2:

Khi mở ra nghe bài giảng,

bên tay phải có mũi tên chỉ xuống 

ấn vào đó để tải xuống máy