LM John Nguyễn

Thánh ca John Nguyễn

 

 

Chia sẻ Lời Chúa

Chúa Thánh Thần Hiện Xuống – Ga 20, 19-23 ⇒ Con có yêu mến Thầy không – Ga 21, 15-19 -Thứ 6 , sau Chúa Nhật VII Phục sinh – May 18-2018 ⇒ Mục Tử Nhân Lành ⇒ Ga 6, 53- 60 Bánh Hằng Sống Apr 20  ⇒ Ga 6, 1 -15 – CHO KẺ ĐÓI ĂN ⇒ Ga 3, 31- 36 – Chúa Giesu là ai ⇒ Ánh Sáng Đức Tin ⇒ Làm sao chúng ta thấy Chúa hiện ra – Ga 21, 1- 14 ⇒ Tảng Đá Vô Hình – Mar 31  ⇒ Tội ác của con người – Thứ Sáu Tuần Thánh Mar 30  ⇒ Ga 10, 31- 42 -Đừng ném đá người vô tội ⇒ Giờ Của Người Chưa Đến – Ga 7, 1-2. 10. 25-30 – T4 MC B Mar 16  ⇒ Nhìn Lên Thánh Giá Chúa Giêsu – Mar 11 ⇒ Giới Luật Yêu Thương – Mc 12, 28b – 34 – Mar 09 ⇒ Tá Điển Gian Ác- Mt 21, 33-43 , 45-46 – Mar 02 ⇒ Biến đổi Đời Con ⇒ Làm Hoà Với Nhau – Mt 5, 20-26 – T1 Mua Chay B – Feb 23 ⇒ Ăn Chay ⇒ Bệnh Phong Hủi Trong Thời Đại Mới – Mc 1, 40-45 ⇒ Bệnh câm điếc thời nay – Feb 09  ⇒ Chúa Giê-su Giải Đáp Về Đau Khổ ⇒ Lc 2, 22- 32 -Lễ Chúa Giê-su Dâng Trong Đển Thánh ⇒ Lời Chúa Đầy Sức Mạnh và Quyền Năng ⇒ Mc 3, 13 -19 – JAN 19 ⇒ Chữa Lành Bại Liệt – Mc 2, 1-12 ⇒ Tìm Kiếm Chúa – Ga 1, 43-51 – JAN 05 ⇒ Ơn Cứu Độ Cho Muôn Dân – Lc 2, 22-35 DEC 29 ⇒ Phận Nữ Tỳ Hèn Mọn – Lc 1, 46 -56 VONG III B

§

Nghe tiếp các bài giảng khác

§

Thứ sáu tuần 14 Thường Niên

Biến đổi phận người

Vác Thập giá theo Chúa

Thứ sáu tuần 12 Thường Niên

Chúa Nhật 12 Thường Niên

Lễ Thánh Tâm Chúa

Lễ Mình Máu Thánh Chúa

Thứ Sáu 240217  ⇒  Hãy Yêu Kẻ Thù  ⇒  Thứ Sáu 100217  ⇒  Thứ Sáu 030217  ⇒  Thứ Sáu 270117  ⇒  Thứ Sáu 200117  ⇒  Con Chiên Ngoan Đạo  ⇒  Thứ Sáu 130117  ⇒  Hãy Đi tìm Kiếm Thiên Chúa  ⇒  Thứ Sáu 060117  ⇒  Lễ Giáng Sinh  ⇒  Thứ Sáu 301216  ⇒  Tình Yêu Chúa Giáng Sinh  ⇒  Chủ Nhật 181216  ⇒  Thứ Sáu 161216  ⇒  Thứ Sáu 021216  ⇒   Chúa Nhật 111216  ⇒  Chúa Nhật 20-11-2016  ⇒ Thứ Sáu 18-11-2016

Cần CD Thánh Ca của Lm. John Nguyễn, Xin liên lạc

Rev.John Nguyen
St.John’s Church
240 Bleecker St, Utica, NY 13501
Tel: 315-724-6150
Cell: 315-734-5209

Email: jbvantuoi@yahoo.com.

Facebook: John Nguyễn https://www.facebook.com/profile.php? id=100009731225424