LM Gioan B. Nguyễn Sang

Thánh Ca Nguyễn Sang

Đêm Noel ⇒ Cao Cung Lên ⇒ Quê Hương Thượng Đế ⇒ Huyền Thoại Một Vì Sao ⇒ Liên Khúc Giáng Sinh 1 ⇒ Hang Be Lem ⇒ Đêm Thánh Vô Cùng ⇒ Giáng Sinh Trong Mái Nghèo ⇒ Mùa Đông Năm Ấy ⇒ Liên Khúc Giáng Sinh 2 ⇒  Tương Lai Cuộc Đời ⇒ Dâng ngọn lửa hồng ⇒ Trên Đĩa Thánh ⇒ Thoáng mây bay ⇒ Một thân phận 1 đời người ⇒ Kiếp nhân sinh ⇒ Lo gì ⇒ Đồng Xanh Thơ ⇒ Sống trong niềm vui ⇒ Giọt Lệ trong lời Kinh

Chia sẻ Lời Chúa

Ga 20, 19-23 Lễ Hiện Xuống – May 20 -2018 ⇒ Mc 16, 15 -20 Lễ Thăng Thiên – May 13  ⇒ Ga 15 , 1- 8 – Chúa Nhật V PS Apr 29 ⇒ Mc 14, 1-15, 47 Bài Thương Khó ⇒ Mc 1, 21-28 – CN T4 TN – Jan 28  ⇒ Mc 1, 14- 20 – Tuần 3 – TN- Năm B- Jan 21  ⇒ Ga 1, 35-42 – Tuần 2 TN- Năm B- Jan 14  ⇒ Mt 2, 1 -12 – LỄ HIỂN LINH – Jan 07  ⇒  Khánh Thành Trung Tâm Hành Hương 4 ⇒ Khánh Thành Trung Tâm Hành Hương 3 ⇒ Lễ Khánh Thành Trung Tâm Hành Hương 2 ⇒ Chuẩn Bị Lễ Khánh Thành Trung Tâm Hành Hương 1 

§

Chúa Nhật 14 Thường niên

Lễ Chúa Ba Ngôi

Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần

Chúa Nhật Lễ Thăng Thiên

Chúa Nhật Phục Sinh

Chúa Nhật Lễ Lá

Chúa Nhật IV Mùa Chay

Chúa Nhật I Mùa Chay

Chúa Nhật 190217Chúa Nhật 290117Chúa Nhật 220117Chúa Nhật 251216Chúa Nhật 111216 Chúa Nhật 041216Chúa Nhật 27-11-2016Tháng 11-20/2016Tháng 11-13/2016Tháng 11-6/2016Tháng 10-28/2016Tháng 10-26/2016Tháng 10-25/2016Tháng 10-10/2016Tháng 10-3/2016Tháng 10-2/2016

§

Cần CD Thánh Ca của Lm Nguyễn Sang  xin vào tienghatvinguoingheo.net

Nhà Thờ Ba Giồng, Ấp Tân Quới Xã Tân Lý Đông, Huyện Châu Thành –Tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại: 0918323300. Email: sangmytho2004@yahoo.com