Giáo Lý Cho Người Trẻ

youcat-1

YOUCAT: YOUTH CATECHISM

Bài Giảng Của

Lm. Peter Lê Thanh Quang

⇒   You cat 1-2   ⇒   You cat 3-8   ⇒   You cat 9-19

 ⇒   You cat 20-29   ⇒   You cat 30-48

⇒   You cat 49-60   ⇒   You cat 61-76   ⇒   You cat 77-97

⇒   You cat 98-112  ⇒   You cat 113-126

Youcat 127-141   ⇒   Youcat 142-155   ⇒   Youcat 156-167

Youcat 168-182   ⇒   Youcat 183-205   ⇒   Youcat 206-223

Youcat 224-248   ⇒   Youcat 249-265   ⇒   Youcat 266-280

Youcat 281-295   ⇒   Youcat 296-314   ⇒   Youcat 315-333

Youcat 334-351   ⇒   Youcat 352-366   ⇒   Youcat 367-386

Youcat 387-403   ⇒   Youcat 404-420   ⇒   Youcat 421-434

Youcat 435-448   ⇒   Youcat 449-468   ⇒   Youcat 469-486

Youcat 487-508   ⇒   Youcat 509-527

images (7)

Nghe thêm Giáo Lý Công Giáo

Nghe lịch sử giáo hội Công giáo

Nghe trận chiến thiêng liêng

Nghe bài giảng hàng ngày